Hyllstegar


Hyllstegar är sidstolparna i varje hyllsektion.
Hyllstegarnas unika konstruktion med snedställda hål gör att den klarar av mycket och blir bara stabilare ju mer den belastas. Stegarna finns i två utföranden - det finns mellan- och ytterstegar. Mellanstegar används framför allt som mellandelar i större sektioner. (tips! det är alltid bäst att använda mellanstegar för då är man aldrig låst vid fortsatt utbyggnad). Ytterstegar har samma funktion, men har av estetiska skäl en slät sida som sätts ytterst. Båda varianterna går att använda på vänster- och högersidorna av sektioner.


Hörnstolpar

Användes till avslutningshylla och hörnhylla.


Mellanstegar

Hyllstege med hål på båda sidor. Kan även användas ytterst.


Ytterstegar

Hyllstege med hål på bara ena sidan av estetiska skäl. Kan användas på både höger- och vänstersidan av en sektion.


Tillbehör

Förhöjningslister för placering av hyllstege på hyllplan och utfyllnadslister som döljer det övre hyllplanets kortsida (ändträ). Användes även som kantlister till glasfyllningar.