Stegfyllningar


Stegfyllningar finns till alla storlekar av Hyllstegar. Fyllningen träs i uppifrån i spåret som finns på alla typer av stegar. Fyllningarna går att byta ut. Stegfyllningar är sorterade efter vilket stegdjup dom passar i.
Måtten är skrivna som Höjd x Djup och är i centimeter.


Ribbor

Går att använda i alla våra steghöjder och djup. Dom går även att användas i en del av hyllan, till exempel för att stänga den nedre delen av hyllan. ribborna har måttet 4 x 43 mm.
Åtgång av ribbor per hyllstege: 48 cm 10 st, 78 cm 17 st, 118 cm 26 st, 148 cm 32 st , 183 cm 42 st, 218 cm 50 st, 248 cm 58 st


Massiv Furu

Massiv fyllning ger ett enhetligt utseende då dom tillverkas lika som hyllplanen i massiv furulimfog, med skillnaden att de endast är 4 mm tjocka och har en slät, lackad yta. Stegfyllningar är sorterade efter vilket stegdjup dom passar i.
Måtten är skrivna som Höjd x Djup och är i centimeter. Angivna mått syftar på stegmåttet som dom passar i.
Faktiska fyllningsmått är höjd -8cm och bredd -7,5cm av stegmåttet. Exempelvis har en fyllning som passar i 218x30 stegar faktiskt mått 210x22,5.


Plywood

Dom obehandlade plywoodskivorna (ett treskikts kryssfaner av furu) är ett billigare alternativ till de andra fyllningarna. Stegfyllningar är sorterade efter vilket stegdjup dom passar i.
Måtten är skrivna som Höjd x Djup och är i centimeter. Angivna mått syftar på stegmåttet som dom passar i.

Faktiska fyllningsmått är höjd -8cm och bredd -7,5cm av stegmåttet.
Exempelvis har en fyllning som passar i 218x30 stegar faktiskt mått 210x22,5.


Vit Laminat

Mdf skivor 4 mm tjocka melaminlaminat på 2 sidor. Skivorna har en obruten, halvblank vit kulör. (skivorna kan även beställas utan laminat är då av obhl Mdf, fördel vid egen målning av fyllningarna). Stegfyllningar är sorterade efter vilket stegdjup dom passar i. Måtten är skrivna som Höjd x Djup och är i centimeter. Angivna mått syftar på stegmåttet som dom passar i.

Faktiska fyllningsmått är höjd -8cm och bredd -7,5cm av stegmåttet. Exempelvis har en fyllning som passar i 218x30 stegar faktiskt mått 210x22,5.


Glas

Tillverkade i ohärdat 4mm tjockt klart planglas. Med varje glasfyllning ingår två utfyllnadslister vilka skyddar kortsidorna på glaset. För att fylla högre stegar kombineras flera glasfyllningar, men dom är framför allt anpassade till luckhöjder.
70 cm passar en 78 cm hög stege, 70 cm + 105 cm passar till en stege med höjden 183 cm. 105 cm + 105 cm passar till en stege med höjden 218 cm. Stegfyllningar är sorterade efter vilket stegdjup dom passar i.

Måtten är skrivna som Höjd x Djup och är i centimeter. Angivna mått syftar på stegmåttet som dom passar i. Faktiska fyllningsmått är bredd -7,5cm av stegmåttet. Exempelvis så är en 105x30 glasfyllning faktiskt 105x22,5.