Lådmoduler


Lådor för det mesta!

Välj på att ställa separat eller bygga in i hyllsektionerna.
Finns även hurtsar att ställa under skrivbordsskivor


Hängmappsram

Hängmappsram för dina dokument. Ramen fästes på expansionsbeslag.
Finns i 30 och 40 cm djup.


Lådfack

Passar att ställa/hänga in i 80 cm eller 100 cm breda och 40 cm djupa sektioner vill man använda lådfack i 30 cm djupa hyllsektioner används en krönskiva som toppskiva. Alla lådmoduler med 4 och 6 lådor är 40 cm höga. Lådfacken som har 2 långa lådor är 30 cm höga.

Lådfack kan användas fristående använd då en toppskiva och sockel eller alternativt en hjulsats. Det faktiska breddmåttet är 767 mm resp. 967 mm.


Lådhurts

Lådhurtsar kommer i två varianter. En med 4 lådor som är 57 cm djup och passar bra att ställa under skrivbordsskivor. En som är 40 cm djup som även kan ställas in i en 40 cm djup hyllsektion. Finns även toppskivor att köpa till dessa om man vi ha dem fristående.
Med bordshurtsen ingår sockel.


Toppskivor och Socklar

Toppskivor används för att täcka ovansidan av hurtsar och lådfack när de står fristående.
På samma sätt används socklar för att höja hurtsar till hyllplanshöjd.


Utdragslåda

Utdragslåda, fästes i hyllsektion med expansionsbeslag (ingår).
Finns i djup 30 och 40 cm.


Träbackar

Kan ställas separat, hjul ingår, levereras omonterade. Den låga backen har utgått!
Hjulen kan även användas till lådfack och hurtsar.