Lådfack


Passar att ställa/hänga in i 80 cm eller 100 cm breda och 40 cm djupa sektioner vill man använda lådfack i 30 cm djupa hyllsektioner används en krönskiva som toppskiva. Alla lådmoduler med 4 och 6 lådor är 40 cm höga. Lådfacken som har 2 långa lådor är 30 cm höga.

Lådfack kan användas fristående använd då en toppskiva och sockel eller alternativt en hjulsats. Det faktiska breddmåttet är 767 mm resp. 967 mm.