GDPR Privacy Policy

Gäller från: 25 oktober, 2019 Hyllcenter driver http://www.hyllcenterumea.se webbsida (hädanefter refererad som  ”Tjänsten”). Denna sida informerar dig om våra policys kring insamlandet, användandet och hanterandet av personlig data när du använder vår...