GDPR Privacy Policy

Gäller från: 25 oktober, 2019

Hyllcenter driver http://www.hyllcenterumea.se webbsida (hädanefter refererad som  ”Tjänsten”).

Denna sida informerar dig om våra policys kring insamlandet, användandet och hanterandet av personlig data när du använder vår tjänst och de val som är associerade med denna data.

Vi använder din data för att tillgodose och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten, godkänner du insamlandet och användandet av information enligt denna policy.  Om inget annat anges i denna sekretesspolicy, har villkoren som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra villkor tillgänglia från http://www.hyllcenterumea.se

Definitioner

 • TjänstenTjänsten är webbsidan http://www.hyllcenterumea.se som drivs av Hyllcenter
 • Personlig DataPersonlig Data betyder data om en levande person som kan identifieras av dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår besittning eller som troligen kommer att komma i vår besittning).
 • AnvändningsdataAnvändningsdata är data som samlas in automatiskt, antingen generarad genom användningen av tjänsten eller från själva tjänsteinsfrastrukturen (till exempel längden på ett sidbesök)
 • CookiesCookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet)
 • DatakontrollantDatakontrollant avser den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensamt eller gemensamt eller tillsammans med andra personer ) bestämmer syftena för vilken och sättet för vilken personlig information ska , eller kommer att behandlas.I syftet med denna sekretesspolicy är vi datakontrollant för dina personliga uppgifter.
 • Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollantens räkning.Vi kan komma att använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.
 • Användare (registrerad person)
  Användare (registrerad person) är alla levande personer som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlad data

Personlig Data

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (personuppgifter) . Personligt indentifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Email adress
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Postnummer, Stad

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att ta emot något eller några av dessa meddelanden genom att kontakta oss.

Användardata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används (användardata). Denna användardata kan innehålla information om din dators IP-adress, webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för dit besök, iden som spenderats på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Spårning & Cookie data

Vi använder Cookies och andra liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteterna på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är små filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också som beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra cookies eller ange när en cookie skickas. Var medveten om att om du inte accepterar cookies så kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies som vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår Tjänst.
 • Inställnings Cookies. Vi använder inställnings cookies för att komma ihåg dina preferenser och inställningar.
 • Security Cookies. Vi använder Security Cookies för säkerhetsskäl.

Användandet av data.

Hyllcenter använder den insamlade datan för varierade syften:

 • För att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst.
 • För att meddela dig om ändringar i vår Tjänst.
 • För att ge dig tillgång till interaktiva funktioner när du så önskar.
 • För att ge kundsupport.
 • För att samla in analys och värdefull information så att vi kan förbättra vår service.
 • För att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att upptäcka, förhindra och ta hand om tekniska problem.
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra produkter, tjänster eller evenemang som vi har att erbjuda som är liknande de som du redan har köpt eller lämnat förfrågan om om du inte har valt bort möjligheten till denna information.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är från Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror Hyllcenters rättsliga grund för insamling och användning av den personliga informationen som beskrivs i denna sekretesspolicy av de personuppgifter som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in det.

Hyllcenter kan behandla dina personuppgifter om:

 • Vi behöver hantera ett kontrakt med dig
 • Du har gett oss din tillåtelse att göra så
 • Behandlingen är i våra berättigade intressen och åsidosätts inte av dina rättigheter.
 • För att följa lagen

Lagring av data

Hyllcenter lagrar din personliga data endast så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att uppfylla gällande lagar), lösa tvister, och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Hyllcenter behåller också användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls generellt för en kortare period, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten för vår Tjänst, eller då vi är juridiskt skyldiga att behålla datan för en längre period.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och kvarstå på- datorer belägna utanför din stad, provins, land eller annan jurisdiktion där lagarna om dataskydd  kan skilja sig från de in din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen , inklusive personuppgifter, till Sverige och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar in sådan information representerar ditt samtycke till denna överföring.

Hyllcenter kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandla säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

Offentliggörande av data

Offentliggörande för brottsbekämpning

Under vissa omständingheter kan Hyllcenter krävas att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (ex domstol eller en myndighet).

Lagliga krav

Hyllcenter får uppge dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för:

 • att uppfylla en juridisk skyldighet
 • att skydda och försvara Hyllcenters rättigheter eller egendom
 • att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
 • att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • att skydda mot juridiskt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för din data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via internet elelr metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Vår policy för Do Not Track (”DNT”) – signaler enligt California Online Protection ACT (CalOPPA)

Vi stödjer inte Do Not Track (”DNT”). Do Not Track är en inställning du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller avaktivera Do Not Track genom att gå till Inställningar eller Settings på din webbrowser.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter till uppgiftsskydd. Hyllcenter strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dinga personuppgifter.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från vårt system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten till åtkomst, uppdatering, eller radering av den information vi har om dig.  När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv , vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända.  Du har rätt att invända mot vårt användande av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära begränsning av behandlandet av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke. Du har även rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst när Hyllcenter förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en Dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår tjänst (”tjänsteleverantörer”), tillhandahålla tjänsten för vår räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss analyserahur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast föratt utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analysleverantörer

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar trafik på webbplatsen. Google använder den insamlade infromationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.Du kan välja bort att du har gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget till webbläsaren för borttagning från Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavsScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela informationen med Google Analytics om besöksaktivitet.

  För mer information om Googles sekretesspraxis, gå till:  https://policies.google.com/privacy?hl=en

Länkar till andra siter

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredja partens webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår Tjänst vänder sig inte till någon under 18 år (”barn”)

Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter , vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av förälders samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då.Vi kommer då att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

VI kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar det ”effektiva datumet” högst upp i detta dokument.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss:

 • E-post: info@hyllcenter.se
 • Telefon: 090 – 13 03 10